Of Mice & Men pridávajú k singlu aj videoklip!

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Mark Twain